HS Solutions Oy:n tietosuojalauseke 

HS Solutions Oy käsittelee pääasiassa asiakkaidensa ja tilaisuuksiin osallistuvien henkilötietoja. Lisäksi HS Solutions käsittelee henkilötietoja kuluttajille suunnattujen kyselyiden ja yhteydenottojen yhteydessä. Näiden lisäksi HS Solutions käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja. Sisäisesti HS Solutionsilla on käytössä myös oman henkilöstön rekisteri. 

HS Solutionsin käsittelemiä henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi ja yhteystiedot (osoite ja sähköposti). 

HS Solutions käsittelee voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä saa yhteyshenkilöltä. 

HS Solutionsin jäsenrekisteri

Organisaatio:  
HS Solutions Oy (2521890-3) 
Teivaisenkuja 6, 40420 Jyskä 

Yhteyshenkilö:  
Jouni Mäenpää, jouni.maenpaa(at)hs-solutions.fi, puh. 0405545888

Rekisterinpitäjä:  
HS Solutions Oy 

Viimeksi päivitetty: 
22.1.2024 

Miksi käsittelemme tietojasi 

Henkilötietojasi käsitellään asiakkuuksien hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, markkinointiin sekä asiakasviestintään. Käsittelyperusteina ovat rekisteröidyn suostumus, lakisääteinen velvoite ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 

Kuka tietojasi käsittelee 

HS Solutionsin jäsenpalveluita ja viestintää hoitava henkilöstö.

Tiedot, joita käsittelemme tämän rekisterin alla 

Henkilötiedot

Muut tiedot

Mistä saamme tiedot 

Keräämme tiedot ensisijaisesti sinulta itseltäsi joko HS Solutionsin internetsivujen kautta, puhelimitse. Saamme tietoja myös esimerkiksi sähköpostiviesteistä tai puheluista, jos lähetät meille sähköpostia tai olet meihin yhteydessä puhelimitse.

Kuka muu käsittelee tietojasi 

Käytämme henkilötietojesi käsittelyssä myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esimerkiksi tekniseen ylläpitoon), joilla on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietojasi omiin käyttötarkoituksiinsa.

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti. Joitain tietoja meillä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tämän jälkeenkin (esim. kirjanpitoon liittyen).  

Kuinka suojaamme tietosi 

Säilytämme henkilötietosi järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja hallinnollisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. 

Henkilötietoja käsittelevät vain HS Solutionsin erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat joko HS Solutionsin palveluksessa. Lisäksi henkilötietoja käsittelevät HS Solutionsin toimeksiannosta palveluja ylläpitävät, tuottavat tai kehittävät kolmannet osapuolet. 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Käyttämämme palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin henkilötietoja siirtävät tahot noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 

Oikeutesi 

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen hs-solutions@hs-solutions.fi

Tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Sinulla on oikeus tarkistaa tiedot, joita sinusta käsittelemme. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 

Vastustamisoikeus 

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti (emme ole esimerkiksi huolehtineet riittävästä tietoturvasta) tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. Jos vastustat tietojesi käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn (säilytystä lukuun ottamatta), kunnes saamme käsittelyn lainmukaisuuden selvitettyä. 

Suoramarkkinointikielto 

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun. Saatamme hankkia verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi, eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin.

Poisto-oikeus 

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.